Asukasyhdistys

Linnunlahti-seura r.y. on Linnunlahden kaupunginosan asukkaiden oma asukasyhdistys. Perustettu vuonna 1991.

Linnunlahti-seura r.y. toimii yhteistyössä Joensuun kaupungin kanssa. Asukasyhdistys yhdistää Linnunlahden ja lähialueen asukkaita kehittämään sekä valvomaan yleisiä ja yhteisiä asuinalueensa ympäristöön, palveluihin sekä muuhun asumiseen ja viihtyvyyteen liittyviä etuja.

Linnunlahti-seura r.y. toiminnan suunnat ovat vanhojen puistoalueiden, Martinpuisto ja Heinäpuronpuistoalueen suojeleminen ja säilyminen asuinympäristössä. Asukasyhdistys pyrkii saamaan äänensä kuuluviin ja toteuttamaan tavoitteitaan hyvässä yhteistyössä Joensuun kaupungin virkamiesten ja poliittisten päättäjien kanssa Linnunlahden kaupunginosaan kohdistuvissa kaavoitus-ja liikennejärjestelyjä koskevissa kysymyksissä.

Linnunlahden asukasyhdistyksellä ei ole omaa nimettyä toimitilaa. Isommat asukkaille järjestettävät tilaisuudet toteutetaan yhteistyökumppaneiden Itä-Suomen yliopiston, Areenan tai muissa alueella toimivissa tiloissa. Linnunlahti-seura r.y. hallitus kokoontuu Botaniassa.

Hallinto

Linnunlahti-seura ry hallituksen valitsee yhdistyksen vuosikokous kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valittava puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteeri/taloudenhoitajan.

Hallitus vuonna 2022-2023 
Puheenjohtaja Irja Tawast-Matero p. 050 5670472 irja.tawast-materoÄTelisanet.fi
Varapuheenjohtaja Viljo Lappalainen viljo.lappalainenÄTstoraenso.com
Sihteeri Riikka Vartiainen p. 050 4109793 riikka.p.vartiainenÄTgmail.com
Taloudenhoitaja  Sirkka Sutinen  p. 050 55311140 sirusutiÄTgmail.com

Talous 

Linnunlahti-seura r.y. anoo vuosittain toimintaansa avustusta Joensuun kaupungilta. 

Asukasyhdistykseen liittymisen yhteydessä asukkaat maksavat ns ainaisjäsenmaksun. Jäsenmaksun suuruuden päättää Linnunlahti-seuran hallitus vuosikokouksessaan. Kannatusjäsenmaksu on pidetty vapaaehtoisena, eikä sitä ole järjestelmällisesti kerätty jäseniltä vuosittain. 

Linnunlahden alueella toimivien yhteistyökumppaneiden ja asukasyhdistyksen tapahtumissa yhdistys järjestää arpajaisia ja saa siten lisätuloja.

Tapahtumat 

Perinteiset kevätsiivoustalkoot toukokuun lopulla asuinalueella, vuodesta 1993. Tutustuminen alueella sijaitseviin yrityksiin ja toimitiloihin.

Ota yhteyttä

Anna palautetta Linnunlahden asukasyhdistykselle, Linnunlahti-Seura ry:lle. Kerro kaupunginosaamme liittyviä parannusehdotuksia asioista joihin toivot asukasyhdistyksen voivan vaikuttaa. Kaikki yhteydenotot ovat tervetulleita.

Nimi

Sähköposti *

Viestisi *